3 August 2014

Perjumpaan Budi Kali ke-6 2014 dan Pemberian Duit Raya

Perjumpaan Budi Kali ke-6 2014 telah diadakan pada 25 Julai 2014 jam 10.30 pagi bersama mentor dan mentee. Dalam perjumpaan tersebut, mentor memberikan duit raya kepada semua mentee di samping membincangkan persediaan mentee untuk menduduki Peperiksaan Percubaan SPM 2014.